Політика конфіденційності персональних даних сайту інтернет-магазину sadboks.ua

Ми дбаємо про Вашу безпеку

Справжня Політика визначає порядок обробки та захисту інтернет-магазином sadboks.ua (далі - sadboks.ua) інформації про фізичних осіб (далі - Користувачі), яка може бути отримана при оформленні заявки на сайті https://sadboks.ua/ при заповненні Користувачем реєстраційної форми на сайті.

Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Sadboks.ua», «Сайт» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені "sadboks.ua", які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністратором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту https://sadboks.ua/
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту https://sadboks.ua/. Наш сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті https://sadboks.ua/
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.
ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання Товару.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми в розділі про реєстрацію і включають в себе наступну інформацію:
ПІБ Користувача;
контактний телефон Користувача;
e-mail Користувача.
3.3. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):
IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу.
3.4.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Комплект, що вимагають авторизації.
ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача можуть використовуватися в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів https://sadboks.ua/
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються взаємодії з сайтом, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Повідомлення Користувача про стан Замовлення.
4.1.7. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних зі співпрацею з https://sadboks.ua/.
СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що сайт має права передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті https://sadboks.ua/, включаючи доставку Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або розголошення персональних даних сайт інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Сайт вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язаний: Надати інформацію про персональні дані, необхідну для сайту. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Сайт зобов'язаний:
Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сайт, що не виконав свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Сайт не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Сайтом.
Була розголошена за згодою Користувача.
ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Сайтом, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Сайтом застосовується чинне законодавство України.
ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Комплект, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ КОНТАКТИ.
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою політика конфіденційності